NUSS ameliyatı yapılan çocuk cerrahisi merkezleri:

 1. Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
 2. Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
 3. Uludağ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
 4. Ege Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
 5. Akdeniz Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
 6. Ankara Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
 7. Göztepe Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi
 8. Şişli Etfal Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi
 9. Dışkapı Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi
 10. Nevşehir Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi
 11. Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 12. Adnan Menderes Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
 13. Mersin Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
 14. Kahraman Maraş SU Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
 15. Manisa Moris Şinasi Çocuk Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi